Følg linken til en bra beskrivelse av SBTs historie: